famous food of Indian State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.No State Capitals
1 Andhra Pradesh Hyderabad
2 Arunachal Pradesh Itanagar
3 Assam  Dispur
4 Bihar Patna
5 Goa Panaji
6 Gujarat Gandhinagar
7 Haryana Chandigarh
8 Himachal Pradesh Shimla
9 Jammu & Kashmir Srinagar
10 Karnataka Bangaluru
11 Kerala Thiruvananthapuram
12 Madhya Pradesh Bhopal
13 Maharashtra Mumbai
14 Manipur Imphal
15 Meghalaya Shillong
16 Mizoram Aizawl
17 Nagaland Kohima
18 Orissa Bhubaneswar
19 Punjab Chandigarh
20 Rajasthan Jaipur
21 Sikkim Gangtok
22 Tamil Nadu Chennai
23 Tripura Agartala
24 Uttar Pradesh Lucknow
25 West Bengal Kolkata
26 Chhattisgarh Raipur
27 Uttarakhand Dehradun
28 Jharkhand Ranchi
29 Telangana  Hyderabad